แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์
แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย
แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย
แผนที่ประเทศสิงคโปร์
แผนที่ประเทศเวียดนาม

ข้อมูลประเทศสมาชิก
(คลิกที่ชื่อประเทศหรือภาพธงชาติ เพื่อดูรายละเอียด)แผนที่ประเทศพม่า

แผนที่ประเทศลาว

แผนที่ประเทศมาเลเซีย

แผนที่ประเทศกัมพูชา
 
 
ประเทศ
(คำกล่าวทักทาย Hello)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
บรูไน ดารุสซาลาม
Salamat Datang
ซาลามัต ดาตัง
กัมพูชา
Shuo Sa Dai
ซัวสเด
อินโดนีเซีย
Salamat Siang
ซาลามัต เซียง
ลาว
Sabaidee
สะบายดี
มาเลเซีย
Salamat Datang
ซาลามัต ดาตัง
พม่า
Mingalar Par
มิงกาลาบา
ฟิลิปปินส์
Kumusta
กูมุสตา
สิงคโปร์
Ni Hao
หนีห่าว
ไทย
Sawadee
สวัสดี
เวียดนาม
Xin Chao
ซินจ่าว
 

ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2555