การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 20 ระหว่าง 2-4 เม.ย.2555 ที่พนมเปญ กัมพูชา

 
     
   
     

สัญลักษณ์อาเซียน
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สี

ความหมาย

น้ำเงิน สันติภาพและความมั่นคง
แดง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
ขาว ความบริสุทธิ์
เหลือง ความเจริญรุ่งเรือง

สมาคมอาเซียนประเทศไทย

ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2555